*Tổng hợp các tài liệu+bài giảng Video Toán, Lý, Hóa,Sinh,Anh : pen CIM, moon….
Các em share giúp anh để nhiều bạn cùng học vớ nhé và thêm nhiều bạn vào nhóm
https://www.facebook.com/groups/tailieuonthimienphi/
Cảm ơn các em!!! 😀
Update Hàng ngày ………….
***********************************************
Toán
1.Thầy Phương
Pen-M Toán – Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số
Link xem video: http://www.oni.vn/jFq9M
Link tải tài liệu: http://www.oni.vn/U7JOa
Đáp án tài liệu: http://www.oni.vn/HqITM
2.môn Toán thầy Đặng Việt Hùng
http://www.oni.vn/fnKxE
+Rèn kĩ năng giải hệ phương trình và hình phẳng Oxy (Phần 9)
Xem bài giảng: http://www.oni.vn/m6Md6
Bài tập tự luyện: http://www.oni.vn/26TRQ
+Rèn kĩ năng giải hệ phương trình và hình phẳng Oxy (Phần 10)
Xem video: http://www.oni.vn/XQ5Bu
Link tải tài liệu: http://www.oni.vn/p1iIb
+Rèn kĩ năng giải hệ phương trình và hình phẳng Oxy (Phần 11)
Xem bài giảng: http://www.oni.vn/KG2Ws
Link tải tài liệu: http://www.oni.vn/rrFrA
+Rèn kĩ năng giải hệ pt và hình phẳng Oxy
Link xem video: http://www.oni.vn/MYtZl
Link tải tài liệu: http://www.oni.vn/zgfl8

*********************************************
Hóa
1.Pen-M thầy Vũ Khắc Ngọc
+chuyên đề 1: NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC
Theo thông báo của thầy Ngọc thì vì Pen-M là khóa cho học sinh khá giỏi nên 2 chuyên đề đầu sẽ không có video bài giảng
Bài tập tự luyện: http://www.oni.vn/3wMhQ
Đáp án: http://www.oni.vn/uhxaw
+CHUYÊN ĐỀ 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA/KHỬ – TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài tập tự luyện: http://www.oni.vn/gT0UA
Đáp án: http://www.oni.vn/dEkvO
+CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ ĐIỆN LI VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH
Bài 1: Sự điện li – Axit và Bazơ:
Xem bài giảng: http://www.oni.vn/2Iknf
————————————————————–
Bài 2: Muối và các tính chất của muối:
http://www.oni.vn/pIFJB (Phần 1)
http://www.oni.vn/atfg7 (Phần 2)
————————————————————–
Bài 3: CHẤT LƯỠNG TÍNH – PH – CÁC PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH
http://www.oni.vn/zq73e
————————————————————–
Tài liệu chuyên đề 3: http://www.oni.vn/yvGjW
Đáp án: http://www.oni.vn/WqE7b
2.môn Hóa thầy Lê Phạm Thành
http://www.oni.vn/T13ui

***************************************************

+môn Lý thầy Nguyễn Thành Nam
http://www.oni.vn/4AfFB
+Full khóa kĩ năng giải đề Vật Lý – thầy Đặng Việt Hùng
Xem video: http://www.oni.vn/cs8q0
+Kĩ năng 1 – Nắm vững quan hệ giữa x, v, p, a, F, Wđ, Wt (Pen-i thầy Hà Tùng)
Phần 1
Xem video: http://www.oni.vn/vw6bW
Link tải tài liệu: http://www.oni.vn/Cg0Ax

****************************************
<3 Sinh
+môn Sinh thầy Thịnh Nam
http://www.oni.vn/dAm1A
******************************************
Anh
+môn Tiếng Anh cô Vũ Mai Phương
http://www.oni.vn/Bd3Ds
**************************************
Toàn bộ khóa Pen-C học mãi
Kênh luyện thi: http://www.oni.vn/AK1sJ
Fanpage Kênh luyện thi: http://www.oni.vn/c7QcB

Kênh luyện thi đại học online
http://www.oni.vn/MJNOp
****************************************
Toàn bộ khóa Luyện thi thầy Chu Văn Biên
http://www.oni.vn/MsaGz
*******************************************
Updating……..

Các em bấm vào link tài liệu đợi 5s rồi click bỏ qua quảng cáo là vào được tài liệu nhé! Cảm ơn các em!!! 😀

LEAVE A REPLY