Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng

 
 
 
 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

 
 
 
 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

 
 
 
 

Câu 4: Sóng vô tuyến nào sau đây không bị phản xạ ở tần điện li?

 
 
 
 

Câu 5: Một anten vệ tinh có công suất phát sóng là 1570 W hướng về một vùng của Trái Đất. Tín hiệu nhận được từ vệ tinh ở vùng đó trên mặt đất có cường độ là 5.10-10W/m2. Bán kính đáy của hình nón tiếp xúc với mặt đất được vệ tinh phủ sóng là

 
 
 
 

Câu 6: Sóng điện từ có tần số f = 300 MHz thuộc loại

 
 
 
 

Câu 7: Nguyên tắc phát sóng điện từ là

 
 
 
 

Câu 8: Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

 
 
 
 

Câu 9: Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có bước sóng vào khoảng

 
 
 
 

 

Loading ... Loading …

 

var exam_id=0;
var question_ids=”;
var watuURL=”;
jQuery(function($){
question_ids = “53,54,55,56,57,58,59,60,61”;
exam_id = 6;
Watu.exam_id = exam_id;
Watu.qArr = question_ids.split(‘,’);
Watu.post_id = 357;
Watu.singlePage = ‘1’;
Watu.hAppID = “0.26133600 1585584619”;
watuURL = “http://thidaihoc.vn/wp-admin/admin-ajax.php”;
Watu.noAlertUnanswered = 0;
});

4.4
11

 

LEAVE A REPLY