Video + Đề : Pen I Tiếng Anh Cô Nguyệt Ca
Đề 1: Link
Đề 2:Link
Đề 3:Link
Đề 4:Link
Đề 5:Link
Đề 6:Link
Đề 7:Link
Đề 8:Link
Đề 9:Link
Đề 10:Link
Đề 11: Link
Các em bấm vào link rồi chọn “Tôi ko phải robot” nếu nó có hiện ra món ăn thì chọn 2-3 cái gì đó, đợi 3s bấm GET LINK

LEAVE A REPLY