1287 câu trắc nghiệm chủ đề Nguyên hàm và tích phân

 

Chuyên đề “Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng” do thầy Trần Văn Tài biên tập từ đề thi thử, đề tham khảo và đề chính thức qua các năm. Với bộ tài liệu này hy vong các em sẽ có kết quả tốt nhất.

 

 

Xem thêm tài liệu tại Toán 12