20 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán lớp 8 (Có hướng dẫn giải)

20 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán lớp 8
(Có hướng dẫn giải)

Tài liệu 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 bao gồm các chuyên đề trọng điểm của chương trình giáo khoa 8 sẽ giúp các em rèn luyện, ôn tập kiến thức theo từng chuyên đề, đồng thời nâng cao phương pháp làm các dạng toán để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi HSG Toán lớp 8.

Với tài liệu này giúp các em ôn lại phần lý thuyết và hướng dẫn giải các các dạng Toán  lớp 8.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu: Word

#tradapan