69 Bài toán thực tế về Hình học

 

69 Bài toán thực tế về Hình học – Ôn thi vào lớp 10
(Có đáp án và lời giải)

Tài liệu gồm 60 trang, tuyển tập 69 bài toán thực tế về hình học có đáp án và lời giải chi tiết; tài liệu được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Toán Tiểu Học – THCS – THPT Việt Nam.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu tại Đề thi