Bài 10 Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo trang 129, 130 Địa lí lớp 6 KNTT

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 129, 130 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải bài 1, 2 phần luyện tập và vận dụng trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo – Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (có thể lập bảng so sánh).

2. Các địa mảng (mảng kiến tạo)

Quan sát hình 2, em hãy:

– Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào?

– Dựa vào chú giải, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó.

Hình 2. Các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất

– Các địa mảng lớn của Trái Đất bao gồm:

+ Mảng Thái Bình Dương

+ Mảng Bắc Mỹ

+ Mảng Nam Mỹ

+ Mảng Âu – Á

+ Mảng Phi

+ Mảng Ấn Độ – Ô-xtrây-li-a

+ Mảng Nam Cực

– Việt Nam nằm ở mảng Âu – Á.

– Các mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó:

+ Mảng Phi với mảng Âu-Á

+ Mảng Âu – Á với mảng Ấn Độ

+ Mảng Ấn Độ với mảng Thái Bình Dương

+ Mảng Bắc Mỹ với mảng Thái Bình Dương

Giải luyện tập và vận dụng bài 1, 2 trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất, thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất.

HS vẽ tương tự như Hình 1. Cấu tạo bên trong Trái Đất (Trang 138)

Câu 2. Tìm kiếm thông tin và trình bày về vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

Vành đai lửa (Ring of Fire) hay Vành đai lửa Thái Bình Dương là cách gọi một khu vực rộng lớn bao gồm một chuỗi các núi lửa, các điểm thường xảy ra động đất và các mảng kiến tạo bao quanh khu vực Thái Bình Dương. Nó có hình dạng tương tự vành móng ngựa và trải dài trong khoảng 40 000 km từ mũi phía nam của Nam Mỹ tới tận Niu Di-len. Nó gắn liền với 1 dãy liên tục các rãnh đại dương, vòng cung quần đảo, các dãy núi lửa và sự chuyển động của các mảng kiến tạo. Đôi khi nó còn được gọi là vành đai địa chấn Thái Bình Dương. Khoảng 90% tổng số cơn địa chấn toàn thế giới xảy ra dọc theo khu vực này, và nằm rải rác trong vành đai này là 75% số núi lửa đang hoạt động trên Trái Đất. Vành đai lửa Thái Bình Dương là hệ quả trực tiếp của các hoạt động kiến tạo địa tầng, sự chuyển động và va chạm của các mảng lớp vỏ Trái Đất.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi