Bài 33 Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời trang 165, 166 Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu, câu hỏi mục 1, 2 trang 165, 166 SGK Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều. Bài 33 Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời

Câu hỏi mở đầu

Em hãy vẽ đường cong di chuyển của Mặt Trời trong một ngày vào vở với phía đông và phía tây như hình vẽ.

Câu hỏi mục 1 trang 165 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy sắp xếp các từ hay cụm từ cho trong khung dưới đây thành câu để mô tả chuyển động hàng ngày của Trái Đất.

Sắp xếp thành câu:

Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều từ phía tây sang phía đông, một vòng hết một ngày đêm.

Câu hỏi mục 2 trang 166 Khoa học 6 Cánh diều

Vào một ngày có nắng, em hãy so sánh độ dài bóng của một cái que thẳng (cắm thẳng đứng trên mặt đất) in trên mặt đất vào lúc 8 giờ, 9 giờ và 10 giờ.

Vào 3 thời điểm trên, độ dài cái bóng của que thẳng trên mặt đất vào thời gian lúc 8 giờ là dài nhất, ngắn dần khi thời gian tăng lên 9 giờ và ngắn nhất vào lúc 10 giờ.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi