Bài 51 Tiết kiệm năng lượng trang 176, 177 Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 1, 2 trang 176, 177 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 51 Tiết kiệm năng lượng – Chương 9 Năng lượng

Câu hỏi mở đầu

Chỉ ra những chi tiết trong hình bên có sự lãng phí năng lượng. Em hãy đưa ra các gợi ý giúp điều chỉnh hoặc khắc phục sự lãng phí năng lượng đó.

Sự lãng phí năng lượng trong hình là:

– Trời sáng nhưng vẫn bật đèn.

– Ti vi không dùng nhưng vẫn mở

– Hai nồi trên bếp đã sôi nhưng không tắt bếp

– Ấm nước đã sôi nhưng không rút điện.

=> Cần phải tắt các thiết bị sử dụng năng lượng khi đã sử dụng xong hoặc khi không cần thiết.

I. Tại sao cần tiết kiệm năng lượng?

CH1. Hãy nêu một số ví dụ có thể gây lãng phí năng lượng xảy ra trong lớp học, trong nhà trường.

Một số ví dụ có thể gây lãng phí năng lượng xảy ra trong lớp học, trong nhà trường là:

– Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động.

– Sử dụng điều hòa khi cửa sổ vẫn mở.

– Ban ngày, trời nắng nhưng không tận dụng ánh sáng mặt trời mà bóng đèn vẫn bật.

– Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,…

CH2. Hãy thảo luận về các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học.

– Biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học:

+ Tắt các thiết bị điện khi ra về, khi không sử dụng.

+ Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày

+ Đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa.

+ Sử dụng nước hợp lí, không lãng phí

+ Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện

II. Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động hằng ngày

CH1. Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

a) Sử dụng áng nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

e) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.

g) Bật tivi xem cả ngày.

h) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

i) Thu gom các vật dụng (giấy, đồ nhựa, …) đã dùng có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Những biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng là: a; b; c; d; e; h; i

CH2. Kẻ bảng 51.1 ra Phiếu học tập. Ghi các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã chọn ở câu 1 và đánh dấu “X” vào các cột thích hợp trong bảng. Ví dụ, biện pháp a) đã được đánh dấu “X” vào các cột mô tả tương ứng để minh họa.

Bảng 51.1

Biện pháp

Tiết kiệm điện

Tiết kiệm nước

Tiết kiệm nhiên liệu

Dùng nguồn năng lượng tái tạo

a)

x

?

x

x

b)

?

?

?

?

?

?

?

?

Biện pháp

Tiết kiệm điện

Tiết kiệm nước

Tiết kiệm nhiên liệu

Dùng nguồn năng lượng tái tạo

a)

x

?

x

x

b)

x

?

x

?

c)

x

?

x

x

d)

x

?

x

?

e)

x

?

x

?

h)

?

x

?

x

i)

x

x

x

?

HĐ. Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của một số bóng đèn có độ sáng như nhau.

Bảng 6.2

Loại đèn

Thời gian thấp sáng tối đa

Điện năng tiêu thụ trong 1h

Giá

Dây tóc

(220V – 75W)

1000 h

0,075 kW.h

5 000 đồng

Compact

(220V – 20W)

5000 h

0,020 kW.h

40 000 đồng

Dựa vào bảng số liệu về hai loại bóng đèn (Bảng 6.2), em hãy tính toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn trên trong 1 năm. Từ đó, đưa ra ý kiến của mình về việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Cho biết giá điện là 1 500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày các đèn hoạt động 12h.

1 ngày đèn hoạt động 12 giờ

1 năm = 365 ngày

Thời gian bóng đèn hoạt động trong 1 năm là:

(t = 365.12 = 4380) (giờ)

* Bóng đèn dây tóc:

Số bóng đèn sử dụng trong 1 năm là:

(n = dfrac{{4380}}{{1000}} = 4,38) (bóng)

Chi phí mua bóng đèn là:

4,38 x 5000 = 21900 (đồng)

Tiền điện phải trả là:

4380 x 0,075 x 1500 = 492750 (đồng)

* Bóng đèn compact:

Số bóng đèn sử dụng trong 1 năm là:

(n = dfrac{{4380}}{{5000}} = 0,876) (bóng)

Chi phí mua bóng đèn là:

0,876 x 40000 = 35040 (đồng)

Tiền điện phải trả là:

4380 x 0,020 x 1500 = 131400 (đồng)

=> Cần hạn chế sử dụng bóng đèn sợi đốt và nên thay thế bằng bóng đèn compact để tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền chi tiêu.

Xem thêm tài liệu tại Vật lý 6