Bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 của trường Tiểu Học Quỳnh Lập B. Đề thi sẽ giúp các em ôn tập với các dạng bài để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

 PHÒNG GD ĐT HOÀNG MAI

TRƯỜNG TH QUỲNH LẬP B

 BÀI KIỂM TRA GIỮA  KÌ I

 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn:  Toán – Lớp 5

Thời gian : 40 phút

Khoanh vào đáp án đúng hoặc thực hiện yêu cầu của bài tập bên dưới:

Bài 1: (1 điểm)

a) Số thập phân gồm: “ Hai trăm sáu mươi mốt đơn vị, bốn phần mười, bảy phần nghìn” viết là:

A. 26,407         B. 261,407        C. 261,47      D. 261407

b) Số thập phân bé nhất trong các số sau là: 583,62; 584,26;   583,65;    683,56;

A. 583,62        B.  584,26         C. 583,65        D. 683,56

Bài 2: (1 điểm)

An mua 25 quyển vở hết 175.000 đồng. Hỏi An mua 50 quyển vở cùng loại thì hết bao nhiêu tiền?

A. 350 đồng       B.  350 000 đồng

C. 305 000 đồng      D. 530 000 đồng

Bài 3. Viết thành số thập phân (1 điểm)

Bài 4.   Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 13 tấn 28 kg = …………… tấn  b) 4237 m2 = ………..…. ha

c) 24m 3cm = ………. dm      d) 25ha = …………. km2

Bài 5: Điền dấu (>, <, =)  (1 điểm)

a) 37 m2 79 cm…….. 37, 079 m2  

b) 9ha 7dam2 ……… 9,007 ha

c) 3m2 15dm2 ……….  3,15m2

d) 5cm2  75mm…….. 575 mm2

Bài 6:  Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (1 điểm)

Bài 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 78,3 + 142,07        b) 308,45 + 125,8

Bài 8: (1 điểm) Diện tích khu rừng ngập mặn là 15ha, trong đó  ½ diện tích trồng được. Diện tích trồng đước là bao nhiêu mét vuông?

Bài 9 (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng  ¾ chiều dài và nửa chu vi của mảnh đất là 84m.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất đó.

b) Trên mảnh đất họ trồng rau, biết rằng cứ 1m2 thu hoạch được 8kg rau. Hỏi cả thửa ruộng họ thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau, bao nhiêu tấn rau?

Bài 10  (1 điểm) Từ các chữ số 0, 3, 5, 6 hãy viết tất cả các số thập phân mà phần nguyên gồm hai chữ số (mỗi chữ số chỉ viết một lần trong mỗi số thập phân)


Xem thêm: các tài liệu cực hay môn Toán lớp 5

#tradapan