Wednesday, October 5, 2022
HomeToán HọcBỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 (2019-2020)

BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 (2019-2020)

 Tài Liệu Blog

BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 (2019-2020)

Tài Liệu Blog xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu gồm 489 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số và Giải tích 10 và Hình học 10.
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·       Tên file:  Tài Liệu Blog-Bộ trắc nghiệm Toán 10
  • ·       Chủ đề: Toán học 10
  • ·       Số trang:  489
  • ·       Dung lượng: 3MB
Bố cục tài liệu: 
I. ĐẠI SỐ
Chương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.
Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
II. HÌNH HỌC
Chương 1. VECTƠ.
Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments