Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử hóa học lớp 10
Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử hóa học lớp 10
Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử hóa học lớp 10

Các cấu trúc hạt nên hầu hết các nguyên tử là prôtôn, nơtron và êlectron. Trong đó tập trung ở nhân tử nguyên là nơtron và prôtôn còn êlectron chuyển động xung quanh nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Câu hỏi: Tạo cấu hình các loại, hầu hết các nguyên tử là

B. êlectron, nơtron, prôtôn

C. êlectron và prôtôn

D. prôtôn và nơtron

Đáp án B: Các cấu trúc hạt nên hầu hết các nguyên tử là êlectron, nơtron và prôtôn.

Giải thích: Cấu trúc của các phần tử bao gồm nhân: proton (p), nơtron (n) và lớp vỏ: electron (e).

Xem thêm tại đây