Con người và thiên nhiên trang 189, 190, 191 SGK cánh diều

Trả lời câu hỏi trong bài trang 189, 190 SGK Địa lí 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2 trang 191 Địa lí lớp 6 Cánh Diều. Bài 25 Con người và thiên nhiên – Chương 7 Con người và thiên nhiên

Tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống

Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người?

Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.

Những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người:

  • Thiên nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở…
  • Thiên nhiên còn cho con người nhiều nguồn tài nguyên: đất, khoáng sản, gỗ, các nguồn năng lượng…

Ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên:

  • Thay đổi tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai khiến cho đất trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn.
  • Thay đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông, biển -> ô nhiễm nguồn nước.
  • Con người khai thác thông minh các nguồn tài nguyên: Sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất điện, sử dụng trong sinh hoạt…

Luyện tập và vận dụng – Giải bài 1, 2 trang 191 Địa lí 6 SGK Cánh diều

Câu 1: Lấy ví dụ cụ thể chứng minh rằng:

  • Thiên nhiên có vai trò rất to lớn đối với sự sống của con người
  • Con người đã tác động lên thiên nhiên làm nhiều nguồn tài nguyên đang bị suy giảm

Câu 2: Hãy kể lại việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Câu 1: Ví dụ cụ thể:

  • Thiên nhiên có vai trò rất to lớn đối với sự sống của con người

– Không có không khí sao con người có thể thở

– Không có thiên nhiên sao con người có thức ăn, nước uống

  • Con người đã tác động lên thiên nhiên làm nhiều nguồn tài nguyên đang bị suy giảm

– Con người khai thác, phá rừng, cháy rừng -> rừng ngày càng cạn kiệt

– Các loại khoáng sản sắt, thép, nhôm, cacbon, silic, kẽm và đồng,… do khai thác quá mức -> ngày càng cạn kiệt.

Câu 2: Việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp là:

– Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định

– Hưởng ứng chương trình “trồng cây gây rừng” của đoàn thanh niên xã

– Tuyên truyền để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường – sống

– Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp….