Thursday, August 18, 2022
HomeĐặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm của mã di truyền

mã di chuyển sinh học 12

Các nhà khoa học cho thấy phương tiện truyền thông mã có một số đặc điểm sau:

– Truyền thông mã được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không nâng lên nhau.

– Mã di truyền có biến phổ tính, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ truyền thông mã, trừ một số ngoại lệ.

– Mã di chuyển có hiệu đặc tính, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

– Mã di chuyển mang tính toán hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments