Saturday, June 25, 2022
HomeLớp 10Địa Lý 10Danh mục bài địa lý lớp 10 theo SGK

Danh mục bài địa lý lớp 10 theo SGK

DANH MỤC BÀI HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO SGK

Chương Trình Địa lý Lớp 10

PHẦN I – ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Chương 1. Bản đồ

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Chương 2. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái đất

Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương 3. Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương 4. Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

PHẦN II – ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Chương 5. Địa lý dân cư

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 23. Cơ cấu dân số
Bài 24. Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương 6. Cơ cấu nền kinh tế

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7. Địa lý nông nghiệp

Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương 8. Địa lý công nghiệp

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương 9. Địa lý dịch vụ

Bài 35. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ
Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 37. Địa lý các ngành giao thông vận tải
Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama (Giảm tải)
Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc (Giảm tải)
Bài 40. Địa lý ngành thương mại

Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments