Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 12 theo SGK

dia-li-12
dia-li-12

Danh mục bài địa lý lớp 12

Chương Trình Địa lý Lớp 12

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN I – ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

PHẦN II – ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

PHẦN III – ĐỊA LÝ KINH TẾ

Địa lý các ngành kinh tế

1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

PHẦN IV – ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

PHẦN V – ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

 

Xem thêm tại đây