Thursday, August 18, 2022
HomeLớp 12Địa Lý 12Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 12 theo SGK

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 12 theo SGK

Danh mục bài địa lý lớp 12

Chương Trình Địa lý Lớp 12

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN I – ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

PHẦN II – ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

PHẦN III – ĐỊA LÝ KINH TẾ

Địa lý các ngành kinh tế

1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

PHẦN IV – ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

PHẦN V – ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

 

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments