Sunday, August 14, 2022
HomeĐáp án đề minh họa 2021 môn Toán

Đáp án đề minh họa 2021 môn Toán

Đề minh họa 2021 môn Toán

Giáo dục và Đào tạo công bố đề tài tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề tài tham khảo được ra theo hướng phù hợp với chương trình.

đáp án đề thi minh họa môn toán 2021

đáp án đề thi minh họa môn toán 2021
đáp án đề thi minh họa môn toán 2021

đáp án đề thi minh họa môn toán 2021
đáp án đề thi minh họa môn toán 2021

đáp án đề thi minh họa môn toán 2021
đáp án đề thi minh họa môn toán 2021

đáp án đề thi minh họa môn toán 2021
đáp án đề thi minh họa môn toán 2021

Đáp án minh họa 2021 môn Toán

Sau đây là Đáp án minh họa 2021 môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, mời các bạn tham khảo.

1 C 11 B 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
3 B 13 C 23 D 33 D 43 A
4 D 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 A 25 B 35 B 45 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
số 8 C 18 A 28 D 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 B
10 A 20 D 30 C 40 A 50 C

xem thêm tại đây
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments