Tuesday, October 4, 2022
HomeLớp 8Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 8 môn...

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa trường THCS Nguyễn Huệ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa trường THCS Nguyễn Huệ…Nêu các biểu hiện chứng tỏ dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc?

Câu 1: (3đ)

Trình bày đặc điểm địa hình châu Á. Kể tên các dãy núi chính, sơn nguyên, đồng bằng lớn ở Châu Á?

Câu 2: (2đ)

Vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu?

Câu 3: (3đ)

Trình bày những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á?

Câu 4: (2đ)

Nêu các biểu hiện chứng tỏ dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc?

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments