Wednesday, October 5, 2022
HomeLớp 8Đề kiểm tra đánh giá kiến thức giữa học kì 1 lớp...

Đề kiểm tra đánh giá kiến thức giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa được trường THCS Nguyễn Huệ

Chi tiết đề kiểm tra đánh giá kiến thức giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa được trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức thi, đề thi gồm 4 câu hỏi tự luận cụ thể như sau:

Câu 1: (3đ)

Trình bày đặc điểm địa hình châu Á. Kể tên các dãy núi chính, sơn nguyên, đồng bằng lớn ở Châu Á?

Câu 2: (2đ)

Vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu?

Câu 3: (3đ)

Trình bày những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á?

Câu 4: (2đ)

Nêu các biểu hiện chứng tỏ dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc?

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments