Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án mới nhất 2021

Đề thi toán lớp 5 giữa học kì 1 là bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, ôn luyện chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Toán – Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm)

Số thập phân 216, 803 đọc là……………………………………………………………………………

Câu 2 (1 điểm)

Số thập phân gồm có: Chín đơn vị, hai phần mười được viết là:

Câu 3 (1 điểm)

Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:

Câu 4 (1 điểm)

Phân số: được chuyển thành số thập phân nào dưới đây:

a.38,05
b. 3,85
c. 38,5
d. 3,850

Câu 5 (1 điểm)

được chuyển thành số đo m2 nào sau đây:

a. 7500 m2
b.5000 m2
c.4000 m2
d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm):

Đặt tính rồi tính

Câu 7 (1 điểm)

a. 9 m 6 dm =……………………….m

b. 5 tấn 62 kg =…………………….tấn

c. 2 cm2 5 mm2 =…………………….cm2

d. 5m2 9 cm2 =……………………….m2

Câu 8 (1 điểm)

May 15 bộ quần áo như nhau hết 45m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại hết bao nhiêu mét vải?

Câu 9 (1 điểm)

Một đám đất hình vuông có chu vi 2000m. Diện tích miếng đất hình vuông đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta?

Câu 10 (1 điểm)

Tìm 5 giá trị của x sao cho : 0,2 < x < 0,21

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1: Hai trăm mười sáu phẩy tám trăm linh ba

Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 10
b a c a a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong các đáp án sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 bộ hết số mét vải là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 bộ quần áo hết số mét vải là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

—— HẾT ——

Xem thêm tài liệu tại Toán 5