Đề KSCL Toán 12 lần 1 THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc

 Tài Liệu Blog

Đề KSCL Toán 12 lần 1 THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Xin gửi tới mọi người Đề KSCL Toán 12 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc. Đề thi bao gồm 8 mã đề: 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896, đề gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm thuộc chương trình Toán 10, Toán 11 và Toán 12, trong đó Toán 12 chiếm phần lớn, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.
  • ·     Tên file:  Đề KSCL Toán 12 lần 1 THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc
  • ·     Thời gian:  90 phút
  • ·     Chủ đề: Toán học 12
  • ·     Số trang: 08
  • ·     Dung lượng: 731KB

https://drive.google.com/file/d/1Db_0X8qL1xTWt3hb0Zeu608VvpmLhP33/edit