Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học

 

 

Đề thi tham khảo chính thức THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã được công bố cùng với đáp án và hướng dẫn giải. Đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT sắp tới bằng cách tương thích với cấu trúc của đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chúc các em học tập tốt và thi đạt kết quả tốt nhất.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh học
Tóm tắt lý thuyết môn Sinh học 12 – ôn thi THPT