Đề Thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 có đáp án đi kèm – Một ô tô đi quãng đường AB dài 120 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc ô tô là

Xem ngay đề thi cuối năm môn toán lớp 5 có đáp án.  Đề thi gồm 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, xem chi tiết dưới đây:

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

Môn Toán – Lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng nhất:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là: (0,5 điểm)

Câu 2: Phân số 3/5 viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 3,5 B. 0,35 C. 35 D. 0,6

Câu 3: 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút B. 1,25 phút C. 115 giây D. 1,25 giây

Câu 4: Diện tích hình tròn có đường kính 2cm là: (0,5 điểm)

A. 3,14 cm2 B. 6,28 cm2 C. 46,28 cm D. 12,56 cm2

Câu 5: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2cm thì diện tích hình thang đó là: (0,5 điểm)

A. 8cm2 B. 32cm2 C. 16cm2 D. 164cm2

Câu 6: Một ô tô đi quãng đường AB dài 120 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc ô tô là: (0,5 điểm)

A. 80 km/giờ B. 60 km/giờ C. 50 km/giờ D. 48 km/giờ

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

3 giờ 45 phút = ……. phút

5 m2 8dm2 = …… m2

II. Phần tự luận:

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 – 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9: Một hình tam giác có độ dài đáy là 45 cm. Độ dài đáy bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó ? (2 điểm)

Câu 10: Một bình đựng 400g dung dịch chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối ? (2 điểm)

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B A C D
Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

3 giờ 45 phút = 225 phút

5 m2 8dm2 = 5,08 m2

II. Phần tự luận:

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Xem thêm tài liệu tại Toán 5