Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 được Quận Tây Hồ tổ chức thi năm học 2020 – 2021

Chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 được Quận Tây Hồ tổ chức thi năm học 2020 – 2021, đề thi gồm 5 bài thi tự luận cụ thể tại đây.

Bài 1: (2 điểm) (Không dùng máy tính bỏ túi)

a, Tính giá trị của các biểu thức

M=(5√√200 – 3√450 + 2√50):√10

b, So sánh: √9-√17:√9+√17 và 3√7

Bài 4: (3 điểm) ChoΔABC vuông tại A, đường cao AH

a, Cho AB=24cm, AC=18cm. Tính HB, HC và góc B (làm tròn đến độ)

b, Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh AM.AB = AC² – HC²

c, Chứng minh S.AMN = sin²B.sin²C.S.ABC

Bài 5 (1 điểm)

a, giải bài toán sau:

Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 21º. Gỉa sử tốc độ trung bình của tàu là 12km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 300m)? (kết quả làm tròn đến phút)