Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán của BGD công bố ngày 1-3-2023 (File word có giải)

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán của BGD công bố ngày 1-3-2023 (File word có giải) là một tài liệu đề thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, được Bộ Giáo dục công bố vào ngày 1-3-2023. Đề thi này được minh họa để học sinh có thể hiểu rõ cách thức ra đề và các dạng câu hỏi trong kỳ thi. File word có giải chi tiết, giúp học sinh tự ôn tập và tự đánh giá kết quả của mình.

Link tải: Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán