Địa lí lớp 6 Bài 11 Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 131, 132 SGK Địa lí 6 KNTT. Giải phần luyện tập và vận dụng bài 1, 2, 3 trang 132 Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 11. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi – Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

1. Quá trình nội sinh và ngoại sinh

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết:

– Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh khác nhau như thế nào.

– Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.

Dựa vào nội dung kiến thức mục 1 và các hình 1, 2, 3, 4.

– Sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và ngoại sinh:

– Hình thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh: Hình 1, Hình 2.

– Hình thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh: Hình 3, Hình 4.

2. Hiện tượng tạo núi

1. Quan sát hình 5 và đọc thông tin trong mục 2, em hãy trình bày hiện tượng tạo núi.

Hình 5. Hiện tượng tạo núi do hai mảng kiến tạo xô vào nhau

2. Ngoại sinh có vai trò như thế nào trong việc làm biến đổi hình dạng của núi?

1. Hiện tượng tạo núi

Trong quá trình di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau khiến cho các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn ép, uốn lên thành núi; hoặc bị đứt gãy, vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất gọi là núi lửa.

2. Vai trò của ngoại sinh trong việc làm biến đổi hình dạng của núi

– Đồng thời với quá trình nâng cao do nội sinh thì núi cũng chịu tác động phá hủy của ngoại sinh.

– Các quá trình ngoại sinh làm biến đổi hình dạng của núi: bào mòn, bóc mòn, thổi mòn, mài mòn của gió, nước,… làm biến đổi hình dạng của núi hoặc tạo ra những dạng địa hình mới.

Luyện tập và vận dụng – Giải bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức

Câu 1. Em hãy nêu vai trò của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

– Quá trình nội sinh có vai trò làm cho địa hình trở nên gồ ghề hơn, làm di chuyển các mảng kiến tạo khiến cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy tạo thành núi lủa, động đất…

– Quá trình ngoại sinh có vai trò san bằng, hạ thấp các địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2. Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

– Quá trình nội sinh và ngoại sinh cùng tác động đến hiện tượng tạo núi.

– Trong khi quá trình nội sinh tạo ra những dãy núi, khối núi lớn thì quá trình ngoại sinh lại bào mòn, phá hủy đi các dạng địa hình mà nội sinh tạo nên, tạo ra các dạng địa hình mới (đồi, địa hình cac-xtơ,…).

Câu 3. Thu thập thông tin, hình ảnh về một số dạng địa hình do gió, nước… tạo thành và chia sẻ với các bạn.

Hình 1. Khối đá thăng bằng kỳ lạ – Dạng địa hình được tạo ra do tác động của gió

Hình 2: Nhũ đá, măng đá trong hang động – Dạng địa hình được tạo ra do tác động của nước

Xem thêm tài liệu tại Đề thi