EU- HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN (Có trắc nghiệm và đáp án)

BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU
ÂU (EU)

1. Nhận biết

Câu 1: Trong ngoại thương, EU hạn chế nhập các mặt
hàng nào sau đây?

A. Dầu khí.                           B. Dệt, da.                            C.
Than, sắt.                          D. Điện tử.

Câu 2: Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ.     B. Hội đồng bộ
trưởng.        C. Quốc hội Châu Âu.          D. Hội đồng Châu Âu.

Câu 3: Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển.                       B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxambua.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.                        D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 4: Cơ quan có vai trò quan
trọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu.          B. Cơ quan kiểm toán           C. Nghị viện
Châu Âu.         D. Tòa án Châu Âu.

Câu 5: Trong thị trường chung châu
Âu được tự do lưu thông về

A. con
người, hàng hóa, cư trú, dịch vụ.
                            B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn,
con người.

C. dịch vụ,
tiền vốn, chọn nơi làm việc.
                             D. tiền
vốn, con người, dịch vụ, cư trú.

Câu 7: Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ
hình thành tại khu vực biên giới của các nước

A. Hà Lan, Bỉ, Đức.              B. Hà Lan,
Pháp, Áo.
            C. Bỉ, Pháp, Đan Mạch.        D. Đức, Hà
Lan, Pháp.

Câu 8: Các nước sáng lập máy bay E- bớt là

A. Đức,Ý, Pháp.                   B. Anh, Pháp, Bỉ.                  C. Đức, Pháp, Anh.              D. Pháp, Anh, Ý.

Câu 9: Đường hầm giao thông dưới biển Măng – sơ nối
liền châu Âu lục địa với quốc gia nào sau đây?

A. Đức.                                 B. Pháp.                                C.
Anh.                                 D. Đan Mạch.

Câu 10: Tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu
bao gồm

A. hàng hóa, di chuyển, cư trú, tiền vốn.                            B. dịch vụ, tiền vốn, cư trú, văn hóa.

C. tiền vốn, di chuyển, văn hóa, hàng hóa.                        D. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, di chuyển.

Câu
11:
Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở

A. Brucxen (Bỉ).                   B. Béc- lin (Đức).                 C. Pari (Pháp).                      D. Matxcova (Nga).

2. Thông hiểu

Câu 1: Quá trình mở rộng các nước thành viên EU chủ
yếu hướng về

A. phía Tây.                          B. phía Đông.                        C. phía Bắc.                          D. phía Nam.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với EU?

A. Là một liên minh chủ yếu về an ninh và chính
trị.       

B. Liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinh
tế.

C. Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là
27.        

D. Tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công
nhất.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng với ý nghĩa của liên kết
vùng?

A. Người dân được lựa chọn quốc gia
trong vùng để làm việc.

B. Người dân được nhận thông tin báo
chí bằng ngôn ngữ của mỗi nước.

C. Sinh viên các nước trong vùng có
thể theo học những khóa đào tạo chung.

D. Các con đường xuyên biên giới không được xây dựng.

Câu 4: Tự do di chuyển trong Liên
minh châu Âu không bao gồm nội dung
nào sau đây?

A. Tự do đi
lại.
                                                                    B. Tự do cư
trú.

C. Tự do
chọn nơi làm việc.
                                               D. Tự do thông
tin liên lạc.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với mục đích của EU?

A. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu
thông hàng hóa, dịch vụ.

B. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu
thông con người, tiền vốn.

C. Xây dựng, phát triển một khu vực liên kết
kinh tế, luật pháp.

D. Xây dựng, phát triển một khu vực có sức mạnh
kinh tế, quân sự.

Câu 6: Việc sử dụng đồng Ơ – rô không mang lại lợi ích nào sau đây cho
EU?

A. Nâng cao sức cạnh tranh thị trường chung châu
Âu.

B. Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Thu hẹp trình độ phát triển kinh tế giữa các
nước thành viên.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Người dân EU được tự do đi lại, cư trú, lựa
chọn nơi làm việc.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán được
tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung
buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán
trong thị trường chung.

Câu 8: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU
có vai trò

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung
châu Âu.

B. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên
khó khăn hơn.

D. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc
gia trở nên phức tạp.

Câu 9: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng Châu Âu?

A. Tự do đi sang nước láng giềng làm việc.                       B. Xuất bản tạp chí chung với nhiều thứ tiếng.

C. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.                           D. Tổ chức chung các hoạt động chính trị.

3. Vận dụng

Câu 1: Phát triển liên kết vùng ở châu Âu không
nhằm chủ yếu vào việc thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về

A. xã hội.                              B.
văn hóa.                            C. chính trị.                           D. kinh tế.

Câu
2:
Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở
Béc – lin như một luật sư Đức là biểu hiện của

A. tự
do di chuyển.
                                                              B. tự
do lưu thông tiền vốn.

C. tự
do lưu thông dịch vụ.
                                                   D. tự
do lưu thông hàng hóa.

Câu 3: Một chiếc máy bay do Pháp sản xuất khi xuất
khẩu sang Hà Lan

A. cần giấy phép của chính phủ Hà Lan.                           

B. phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.

C. không phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.                

D. thực hiện chính sách thương mại riêng ở Hà
Lan.

Câu 4: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ – rô
vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

B. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong
EU.

C. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung
châu Âu.

D. đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh
nghiệp.

Câu 5: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung của EU không có tác dụng nào sau đây?

A. Sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu
được nâng cao.

B. Triệt tiêu lạm phát, trở thành đồng tiền có
giá trị lớn nhất thế giới.

C. Việc chuyển giao vốn trong EU ngày càng trở
nên thuận lợi hơn.

D. Việc thanh quyết toán của các doanh nghiệp đa
quốc gia dễ dàng hơn.

Câu 6: Tự do lưu thông tiền vốn trong EU không phải là việc

A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanh
toán.          

B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư có lợi
nhất.

C. nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác.           

D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hóa của mỗi
nước.

4. Vận dụng cao

Câu
1:
Giá nông sản của EU thấp hơn so với giá thị trường thế giới vì

A. EU đã hạn chế nhập khẩu nông sản.                              B. giá lao động nông nghiệp rẻ.

C. đầu tư nguồn vốn lớn cho nông nghiệp.                        D. trợ cấp cho hàng
nông sản EU.

Câu 2: Ca-li-nin-grat là tỉnh nằm ngoài lãnh thổ
Nga nhưng hết sức quan trọng vì

A. là điểm trung chuyển hàng hóa của Nga và EU.

B. là tỉnh giàu có về tài nguyên khoáng sản như
dầu khí.

C. là tỉnh có đất đai phì nhiêu phát triển nông
nghiệp.

D. là một trung tâm công nghiệp lớn của Liên
Bang Nga.

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây là đúng nhất trong
việc phát triển các liên kết vùng?

A. Thực hiện chung các dự án về giáo dục.                      

B. Thực hiện chung các dự án về văn hóa.

C. Tận dụng những lợi thế riêng của mỗi nước.               

D. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các
nước.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi