Giải Toán 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hoạt động, luyện tập, thực hành, vận dụng trang 83, 84, 85, 86, 87, 88 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. 
Giải Bài 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 KNTT. Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân – Chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn – 

Hoạt động 1 trang 83 Toán 6

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế.

Một số hình ảnh của hình chữ nhật: cửa, ti vi, tủ lạnh, gạch ốp tường, mảnh vườn, hộp bánh, …

Hoạt động 2

Quan sát hình chữ nhật ở hình 4.8a.

 

1. Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình chữ nhật ABCD (h.4.8b).

2. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình chữ nhật ABCD.

3. Dùng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh đối, hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD.

 1) Đỉnh: A, B, C, D

    Cạnh: AB, BC, CD, DA

    Đường chéo: AC, BD

    Hai cạnh đối: AB và CD; BC và AD

2) Các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90o

3) Hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau, hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau

Thực hành 1

1. Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 5 cm, một cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

2. Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh đối có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

1.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

 

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

 

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

 

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

 

2. Em  dùng thước thẳng và thước vuông để kiểm tra

Hoạt động 3

1.Trong các đồ vật có ở hình 4.9, đồ vật nào có dạng hình thoi?

2. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế.

 

– Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

– Em hãy tìm thêm 1 số hình ảnh khác của hình thoi trong cuộc sống hàng ngày.

1) Đồ vật có dạng hình thoi là chiếc nhẫn

2) Một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế: cánh diều, họa tiết trang trí, cánh cửa kéo.

Hoạt động 4

Quan sát hình thoi ở hình 4.10a.

 

1.Dùng thước thẳng hoặc compa so sánh các cạnh của hình thoi (h.4.10b).

2. Kiểm tra xem hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau không?

3. Các cạnh đổi của hình thoi có song song với nhau không?

4. Các góc đối của hình thoi có bằng nhau không?

1) Các cạnh của hình thoi bằng nhau

2) Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

3) Các cạnh đối của hình thoi song song với nhau.

 Câu hỏi trang 85 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình vẽ bên. Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng BC, điểm F trên đoạn thẳng AD để tứ giác ABEF là hình thoi.

 

Trên BC lấy E sao cho BE=AB

Trên AD lấy F sao cho AF=AB.

Thực hành 2

1.Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đỏ sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

2. Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh có bằng nhau không?

3. Gấp, cắt hình thoi từ tờ giấy hình chữ nhật theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Gấp đôi tờ giấy sau đó lại gấp đôi một lần nữa sao cho xuất hiện một góc vuông với cạnh là các nếp gấp.

Bước 2. Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tuỳ ý trên hai cạnh của góc vuông.

Bước 3. Dùng kéo cắt theo đoạn thẳng vừa vẽ rồi mở ra, ta được một hình thoi.

1

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

 

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

 

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

 

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

 

2. Em lấy thước thẳng đo rồi kết luận.

3.

Bước 1. Gấp đôi tờ giấy sau đó lại gấp đôi một lần nữa sao cho xuất hiện một góc vuông với cạnh là các nếp gấp.

 

Bước 2. Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tuỳ ý trên hai cạnh của góc vuông.

 

Bước 3. Dùng kéo cắt theo đoạn thẳng vừa vẽ rồi mở ra, ta được một hình thoi.

Vận dụng

Em hãy vẽ đường trang trí theo mẫu dưới đây rồi tô màu tuỳ ý.

 

Gợi ý tô màu

Hoạt động 5

1.Hình bình hành có trong hình ảnh nào dưới đây (h.4.11)?

 

2.Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình bình hành trong thực tế.

1) Hình hình hành có ở hình c, d

2) Một số hình ảnh của hình bình hành trong thực tế: Ô của số, Tấm chắn lan can, …

Hoạt động 6

Quan sát hình bình hành ở hình 4.12a.

 

1. Dùng thước thẳng đo và so sánh độ dài các cạnh đổi của hình bình hành ABCD (1.4.12b).

2. Các góc đối của hình bình hành ABCD có bằng nhau không?

3. Các cạnh đối của hình bình hành ABCD có song song với nhau không?

1) Các cạnh đối của hình bình hành bằng nhau

2) OA = OC; OB = OD

3) Các cạnh đối của hình bình hành song song với nhau

4) Các góc đối của hình bình hành bằng nhau.

Thực hành 3 trang 87

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 5 cm, BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

 

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

 

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Hoạt động 7 trang 88 SGK Toán 6

Mặt bàn ở hình bên là hình ảnh của một hình thang cân. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình thang cân trong thực tế.

 

Một số hình ảnh hình thang cân trong thực tế: họa tiết trang trí, cái thang, mặt cắt của tòa tháp, …

 Hoạt động 8

Quan sát hình thang cân ở hình 4.13a.

 

1. Gọi tên các đỉnh, đáy lớn, đáy nhỏ, đường chéo, cạnh bên và các góc kề đây lớn của hình thang cân ABCD (14.13b)

2. Sử dụng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh bên, hai đường chéo của hình thang cân ABCD.

3. Hai đây của hình thang cân ABCD CÓ song song với nhau không?

4. Hai góc kề một đáy của hình thang cân ABCD có bằng nhau không?

1) Đỉnh: A, B, C, D

    Đáy lớn: DC

    Đáy nhỏ: AB

    Đường chéo: AC, BD

    Cạnh bên AD, BC

2) Hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau

    Hai đường chéo hình thang cân bằng nhau

3) Hai đáy của hình thang cân song song với nhau

4) Hai góc kể một đáy của hình thang bằng nhau

Luyện tập trang 88

Hình nào trong các hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên hình thang cân đó.

 

Hình thang cân trong các hình là : HKIJ.

Bài 4.9 trang 89 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Bài 4.10

Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD cạnh 4 cm.

Giải Bài 4.11

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Bài 4.12 Toán 6 trang 89

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

 

Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC.

Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA.

Giải Bài 4.13 trang 89 SGK Toán 6 KNTT

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

 

IA = IC và IB = ID => Điểm I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD.

Bài 4.14

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tuỳ ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mình. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

HS tự làm

Bài 4.15

“Bàn làm việc đa năng: Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây:

 

Cắt và ghép như hình mẫu.

Cắt và ghép như hình dưới đây:

Xem thêm tài liệu tại Toán 6