Góc trang 85, 86, 87, 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

 

Trả lời thực câu hỏi trang 85, 86, 87 Toán lớp 6 CTST Tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 6 Góc – Chương 8 Hình học phẳng

Hoạt động khám phá 1

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi

Các hình trong hình 1 đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc.

Thực hành 1

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

– Góc đỉnh A: (widehat {BAC},;widehat {CAB})

– Góc đỉnh B: (widehat {ABC},;widehat {CBA})

– Góc đỉnh C: (widehat {ACB},;widehat {BCA})

Thực hành 2

– Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là (widehat {MON}).

– Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Góc được tạo bởi hai tia có gốc chung, gốc chung gọi là đỉnh và hai tia gọi là cạnh của góc.

– Cạnh của (widehat {MON}) là: ON, OM, đỉnh là O

– Góc có hai cạnh AP, AQ là (widehat {PAQ}).

Thực hành 3

Em hãy vẽ góc mOn vào vở.

Vẽ điểm O, từ điểm O vẽ hai tia Om và On.

Thực hành 4

Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về (widehat {COD})và (widehat {zOt})?

Quan sát hình đã cho và trả lời câu hỏi.

Hai góc COD và góc zOt bằng nhau và đều tạo thành đường thẳng với số đo góc là 180 độ.

Hoạt động khám phá 2

Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6) để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp.

Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên.

Làm như hướng dẫn của đề bài

Xem video hướng dẫn.

Thực hành 5

Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Điểm M trong hình sau là điểm trong của các góc: (widehat {zOy},;,,widehat {zOx},,,;widehat {zOt})

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 6 tập 2

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Quan sát hình và điền vào bảng theo mẫu.

Bài 2 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

An nói với Hằng, My và Yến:

“Hãy đánh dấu góc A trong hình bên”.

 

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

 

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy.

Dựa vào mỗi góc được tạo bởi từ các đỉnh và các cặp cạnh để giải thích

Các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A, nhưng được tạo bởi các cặp cạnh khác nhau.

Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc,

b) Có 2 góc,

c) Có 3 góc,

d) Có 4 góc.

Vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có 1, 2, 3, 4 góc.

Bài 4 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên.

Hai tia chung gốc tạo thành một góc.

Hai tia đỏ tạo thành 1 góc, tia 0 độ và tia 90 độ tạo thành 1 góc,…


Xem thêm: Tài liệu Toán lớp 6 cực hay

#tradapan