Hình Học 12: Bài tập Vecto – Có đáp án và lời giải

Vecto là một kiến thức quan trọng trong toán học. Ở chương trình lớp 10, chủ yếu các em sẽ được tiếp xúc với vecto trong hình học phẳng. Từ đó có một cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề toán học này. Dưới đây sẽ là một số dạng bài tập vecto lớp 10 theo chuyên đề, các bài tập đều có đáp án và lời giải được chọn lọc kĩ càng.

Mục lục

1.Phần 1. Hai vecto bằng nhau

2.Phần 2. Tổng và hiệu của hai vecto

3.Phần 3. Tích của vecto với một số

4.Bài tập trắc nghiệm vecto có đáp án

Phần 1. Hai vecto bằng nhau

Dạng 1. Chứng minh các vecto bằng nhau

Dạng 2. Tính độ dài vecto

Tính độ dài vecto

Phần 2. Tổng và hiệu của hai vecto

Dạng 1: Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều véctơ

Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều véctơ

Dạng 2 : Tìm vectơ đối và hiệu của hai véctơ

Tìm vectơ đối và hiệu của hai véctơ

Dạng 3 : Chứng minh Đẳng thức véctơ

Phương pháp: Sử dụng quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, trung điểm để biến đổi vế này thành vế kia của đẳng thức hoặc biến đổi cả hai vế để được hai vế bằng nhau hoặc ta cũng có thể biến đổi đẳng thức véctơ cần chứng minh đó tương đương với một đẳng thức véctơ đã được công nhận là đúng.

Chứng minh Đẳng thức véctơ

Dạng 4 : Tính độ dài véctơ

Phương pháp: Đưa tổng hoặc hiệu của các véctơ về một véctơ có độ dài là một cạnh của đa giác

Tính độ dài véctơ

Phần 3. Tích của vecto với một số

Dạng 1: Chứng minh đẳng thức véctơ

Chứng minh đẳng thức véctơ

Dạng 2: Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức véctơ cho trước

Phương pháp giải toán:

Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức véctơ cho trước

Dạng 3: Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương

Phương pháp giải toán:

Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương

Ví dụ:

Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau

Chứng minh hai điểm trùng nhau

Dạng 6: Quỹ tích điểm

Quỹ tích điểm

Bài tập trắc nghiệm vecto có đáp án

Dạng 1: Xác đinh véctơ

Dạng 1: Xác đinh véctơ

Dạng 2: Tổng – Hiệu hai véc tơ

trắc nghiệm Tổng – Hiệu hai véc tơ

Dạng 3: Tích véctơ với một số

Không xoay quanh các lý thuyết của tích vecto với một số. Ở dạng 3 này, chủ yếu vận dụng các hệ quả, tính chất từ những lý thuyết. Các tính chất vận dụng bao gồm: Tính chất phân phối của phép cộng vecto, tính chất phân phối phép cộng với các số, tính chất kết hợp trong vecto. Các dạng bài thường gặp bao gồm: Điều kiện để 2 vecto cùng phương, phân tích một vecto thành 2 vecto không cùng phương.

Tích véctơ với một số