Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 3)

 

Học địa lý bằng sơ đồ tư duy lớp 12 (Phần 3)

Cách tải hình ảnh:

  1. Click chuột vào hình cho hiện to hết cỡ
  2. Click chuột phải vào hình.
  3. Chọn ‘Lưu hình ảnh thành’
  4. Chọn thư mục cần lưu.
  5. Lưu – Save

Xem thêm sơ đồ tư duy Địa Lý lớp 12: Tại Đây

Xem thêm sơ đồ tư duy các môn học khác lớp 12: Tại Đây