Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

 

Trong tự nhiên, chỉ có một số ít kim loại như vàng, plantin,… tồn tại ở dạng tự do, hầu hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở dạng hợp chất. Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn điều chế kim loại, ta phải khử ion kim loại thành nguyên tử.

Vậy: Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Mn+ + ne → M

Câu hỏi 1: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. bị khử.

B. nhận proton.

C. bị oxi hóa.

D. cho proton.

Đáp án A: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử.

Câu hỏi 2: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

B. bị khử.

C. bị oxi hoá.

D. cho electron.

Đáp án B.

Giải thích: Điều chế kim loại là quá trình khử ion kim loại trong hợp chất về ion

Mn+ + ne → M

Ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử và nhận electron.

Xem thêm tại đây