Thursday, August 18, 2022
HomeLớp 9Tin Học 9Kim loại kiềm

Kim loại kiềm

Kim Kiềm là gì

Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của tuần hoàn, bao gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr).

Nguyên tử cấu hình:

kim loại kiềm hóa học lớp 12

 

Tính toán lý thuyết chất lượng của kim loại kiềm

Các loại kim loại kiềm chế có màu trắng bạc và có ánh kim, điện tốt, nhiệt độ và nhiệt độ thấp, khối lượng riêng, độ cứng thấp.

Hệ thống quan trọng hệ thống bảng tính toán hệ thống của kim loại kiềm chế:

 

Kim loại kiềm cứng nhất là Li (độ cứng 0,6). Kim loại cao nhất nhiệt độ kiềm chế là Li (1330 độ C). Kim loại kiềm chế có nhiệt độ cao nhất là Li (180 độ C). Kim loại kiềm chế có khối lượng lớn nhất là Cs (1,9 g / cm3).

Sở dĩ kim loại kiềm chế có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ thấp, khối lượng riêng và độ cứng thấp là do kim loại kiềm chế có mạng tinh thể thiết lập khối phương pháp, tương ứng với cấu trúc. Other face, in tinh thể các nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng kim loại liên kết. Vì vậy, kim loại kiềm chế có nhiệt độ nóng và nhiệt độ thấp, độ cứng thấp.

Tính toán học thuật toán của kim loại kiềm

Tính khử của kim loại kiềm chế rất mạnh vì kim loại nguyên tử có khả năng kiềm hóa nhỏ. Tính khử dần dần từ liti đến xesi.

M → M + e

Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa +1.

Kim loại kiềm có thể tác dụng với phi kim (oxi, clo), tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng), tác dụng với nước (khử nước và giải phóng hiđro).

Hợp chất kiềm của kim loại

Một số hợp chất của kim loại kiềm là NaOH (natri hidroxit), natri hidro cacbonat (NaHCO 3 ), natri cacbonat (Na 2 CO 3 ), natri clorua (NaCl).

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments