Thursday, August 18, 2022
HomeLớp 12GDCD 12Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

 

Các kim loại sau đây gọi là kim loại kiềm: gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn.

1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm:

A. Al

B. Mg

C. Ca

D. K

Đáp án D: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs và Fr)

2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm:

A. Na

B. Al

C. Ca

D. Fe

Đáp án A: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA trong bản tuần hoàn gồm Li, Na, K, Cs, Rb và Fr

————————————HẾT————————————————–

xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments