Sunday, August 14, 2022
HomeLớp 12Sinh Học 12Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

A. tARN

B. mARN

C. Mạch mã gốc

D. Mạch mã hóa

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Vậy đáp án đúng là B: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của mARN.

  • Một số tài liệu liên quan:

Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh tránh liệt

Tổng hợp toàn bộ công thức sinh học 12

Xem thêm tài liệu hay tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments