Lý thuyết Vật lý 12 Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Định luật về điện áp tức thời

Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy.

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, ta biểu diễn các đại lượng u, i đối với từng đoạn mạch ở bài trước như bảng sau:
 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng tần số) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng.

Các thông tin về tổng đại số phải tính (giá trị hiệu dụng, độ lệch pha) được xác định bằng các tính toán trên giản đồ Fre-nen tương ứng.

II. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở

Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Với 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Công thức tính góc lệch pha φ giữa điện áp và dòng điện:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12


Nếu ZL > ZC: Điện áp u sớm pha so với dòng điện i.

Nếu ZL < ZC: Điện áp u trễ pha so với dòng điện i.

3. Cộng hưởng điện

Nếu ZL = ZC thì tan φ = 0, suy ra φ = 0. Dòng điện cùng pha với điện áp.

Lúc đó Z = R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ có giá trị lớn nhất. Đó là hiện tượng cộng hưởng điện.

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12
Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Cộng hưởng điện xảy ra khi ZL = ZC hay ω2LC = 1

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU