Lý thuyết Vật lý 12 Bài 20. Mạch dao động

Sau Đây Là Phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 20. Mạch dao động chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Mạch dao động

– Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

Nếu điện trở của mạch rất nhỏ (≈0), thì đây là một mạch dao động lí tưởng.

– Muốn cho mạch dao động hoạt động thì ta tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện trong mạch. Tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần, tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.

– Người ta sử dụng điện áp xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài (là các bộ phận khác của các mạch vô tuyến).

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

Mạch dao động

1. Sự biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian; i sớm pha π2 so với q.

q = q0cos(ωt + φ)

Và 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 20. Mạch dao động | Giải bài tập Vật lý 12

2. Định nghĩa dao động điện từ tự do

Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc cường độ điện trường 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 20. Mạch dao động | Giải bài tập Vật lý 12

  và cảm ứng từ  

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 20. Mạch dao động | Giải bài tập Vật lý 12

) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.

3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động

Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 20. Mạch dao động | Giải bài tập Vật lý 12

III. Năng lượng điện từ

Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm của mạch dao động gọi là năng lượng điện từ.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 20. Mạch dao động. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU