Lý thuyết Vật lý 12 Bài 37. Phóng xạ

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 37. Phóng xạ chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Hiện tượng phóng xạ

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ

Phóng xạ

Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quá trình phân rã này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con.

2. Các dạng phóng xạ

– Phóng xạ α

Hạt nhân mẹ X phân rã tạo thành hạt nhân con Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ α theo phản ứng:
 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 37. Phóng xạ | Giải bài tập Vật lý 12

– Phóng xạ β-
 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 37. Phóng xạ | Giải bài tập Vật lý 12

– Phóng xạ β+
 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 37. Phóng xạ | Giải bài tập Vật lý 12

– Phóng xạ γ

II. Định luật phóng xạ

1. Đặc tính của quá trình phóng xạ

– Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.

– Có tính tự phát và không điều khiển được.

– Là một quá trình ngẫu nhiên.

2. Định luật phóng xạ

Định luật phân rã phóng xạ: số lượng các hạt nhân phóng xạ giảm theo hàm mũ theo công thức N = N0e-λt

và được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 37. Phóng xạ | Giải bài tập Vật lý 12

3. Chu kì bán rã

Là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại là 50% (nghĩa là phân rã 50%).

Chu kì bán rã kí hiệu là T, được tính như sau:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 37. Phóng xạ | Giải bài tập Vật lý 12

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Ngoài các đồng vị phóng xạ có sẵn trong tự nhiên, người ta còn chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Các đồng vị phóng xạ có nhiều ứng dụng trong khoa học và công nghệ.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 37. Phóng xạ. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan