Lý thuyết Vật lý 12 Bài 38. Phản ứng phân hạch

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 38. Phản ứng phân hạch chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

Phản ứng phân mạch

1. Định nghĩa:

Phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài nơtron phát ra).

2. Phản ứng phân hạch kích thích

Cho một nơtron bắn vào X để X bắt nơtron đó. Khi bắt nơtron, hạt nhân X chuyển sang một trạng thái kích thích, kí hiệu X*. Trạng thái này không bền vững và kết quả xảy ra phân hạch.

n+X→X→Y+Z+kn

Khi phân hạch, hạt nhân X vỡ thành hai mảnh kèm theo một vài nơtron phát ra.

Như vậy, quá trình phân hạch của X là không trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích X*.

II. Năng lượng phân hạch

– Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng, năng lượng đó được gọi là năng lượng phân hạch.

– Các phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp tạo thành một phản ứng dây chuyền.

– Phân hạch của 235U dưới tác dụng của một nơtron toả ra năng lượng vào cỡ 200 MeV và được duy trì theo quá trình dây chuyền (trong điều kiện khối lượng 235U đủ lớn). Các sản phẩm của phân hạch là những hạt nhân chứa nhiều nơtron và phóng xạ β-.

– Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển được tạo ra trong lò phản ứng.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 38. Phản ứng phân hạch bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan