Sunday, August 14, 2022
HomeMã di truyền có tính đặc hiệu tức

Mã di truyền có tính đặc hiệu tức

Mã di truyền là thông tin quy định được mã hóa từ axit amin đã được mã hóa thành trình từ nuclêôtit trên gen. Code thông tin có một số điểm đặc biệt sau:

– Truyền mã thông tin được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không nâng lên nhau.

– Mã di chuyển có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một mã truyền thông, trừ một số ngoại lệ.

– Code di chuyển có tính năng đặc biệt tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

– Code di chuyển chương trình hóa giải, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng các loại axit amin, trừ AUG và UGG.

truyền thông mã có học sinh 12 đặc tính

Câu hỏi: Truyền mã có các quyền đặc biệt là

A.  mã mở là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

B.  tất cả đều giống nhau của việc sử dụng một bộ truyền thông chung.

C.  a encode ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

D.  nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

Đáp án C: Truyền thông mã có đặc điểm là một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments