Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm ngành kinh doanh và quản lý có số lượng thử nghiệm sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất năm 2021 với hơn 1,2 triệu nguyện vọng đăng ký tuyển dụng, công nghệ thông tin cao thứ 2 với 336.000 nguyện vọng đăng ký.

Năm 2021 có đông thí sinh chọn nhóm ngành kinh doanh và quản lý nhất. Nhóm này thu hút tới 1.218.773 nguyện vọng khi chỉ có 118.679.

Nhóm được thí nghiệm sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất năm 2021
Nhóm được thí nghiệm sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất năm 2021

Group hot second is group máy tính và công nghệ thông tin. Năm 2021, this group thu hút 336.001 nguyện vọng đăng ký (trong khi chỉ lấy 49.582 chỉ tiêu). Nắm bắt nhu cầu thị trường, năm nay nhiều trường mở thêm các ngành như an ninh mạng hay cử nhân ngôn ngữ Anh (chuyên sâu kinh doanh – công nghệ thông tin) và ngành kỹ sư tự động hóa và học tin.

Group khoa học xã hội và hành vi; nhân văn thu hút tổng số 512.183 nguyện vọng và chỉ lấy 72.182 chỉ tiêu. Năm nay nhóm khoa học và đào tạo đại học thu hút 228.821 nguyện vọng, chỉ lấy điểm 50.737.

Reverse, high group lion of range of education is no nhu cầu tuyển dụng 14.534 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng đăng ký chỉ có 9.641.

Xem thêm tại đây