[PDF] 43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

[PDF] 43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

 Một tài liệu bao gồm 43 bộ đề thi tiếng Anh được biên soạn dành cho học sinh luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Tài liệu này được đưa vào định dạng PDF để thuận tiện cho việc sử dụng và in ấn.

Mỗi bộ đề trong tài liệu này bao gồm các phần như đọc hiểu, từ vựng, ngữ pháp và viết, tương tự như trong kỳ thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Các đề thi được biên soạn kỹ càng và đa dạng về nội dung và dạng câu hỏi để giúp học sinh làm quen với các kiểu dáng câu hỏi, nâng cao kỹ năng giải đề thi và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh.

Tài liệu này là một công cụ hữu ích cho các học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kỹ năng làm bài kiểm tra môn Tiếng Anh, đặc biệt là trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp cho các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo và sử dụng trong quá trình giảng dạy và kiểm tra kiến thức của học sinh

                   

Mỗi đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan dành cho 60 phút làm bài và được thiết với các nội dung sau:

  • Phần ngữ âm: Xác đinh nguyên âm, phụ âm và xác định trọng âm, nhằm kiểm tra kiến thức và hệ thống âm và cách xác định trọng âm trong Tiếng Anh.
  • Phần xác định lỗi: Kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng
  • Phần từ vựng: Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập điền từ, từ đồng nghĩa – trái nghĩa trong chương trình Tiếng Anh THPT.
  • Phần ngữ pháp: Kiểm tra tất cả các kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh trong chương trình Tiếng Anh THPT.