Phát triển đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 2 (có đáp án chi tiết)

+ Dạng toán 1. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
+ Dạng toán 2. Cấp số cộng.
+ Dạng toán 3. Phương trình Mũ – Logarits (phương trình mũ).
+ Dạng toán 4. Thể tích khối đa diện (Khối lập phương).
+ Dạng toán 5. Hàm số Mũ – Hàm số Logarits (hàm số Logarits).
+ Dạng toán 6. Nguyên hàm – Tích phân(Nguyên hàm).
+ Dạng toán 7. Thể tích khối đa diện (Khối chóp).
+ Dạng toán 8. Khối Nón – Trụ – Cầu (Công thức thể tích khối Nón).
+ Dạng toán 9. Khối Nón – Trụ – Cầu (Diện tích mặt cầu).
+ Dạng toán 10. Tính đơn điệu hàm số (Tìm khoảng đơn điệu khi biết bảng biến thiên).
+ Dạng toán 11. Logarits (Rút gọn biểu thức Logarits đơn giản).
+ Dạng toán 12. Khối Nón – Trụ – Cầu (Công thức diện tích xung quanh của trụ).
+ Dạng toán 13. Cực trị của hàm số (Tìm điểm cực trị khi biết bảng biến thiên).
+ Dạng toán 14. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Tìm hàm số khi biết đồ thị).
+ Dạng toán 15. Tiệm cận (Tìm tiệm cận ngang của hàm số).
+ Dạng toán 16. Bất phương trình Mũ – Logarits (Giải bất phương trình Logarit).
+ Dạng toán 17. Sự tương giao đồ thị (Đếm số nghiệm của phương trình khi biết đồ thị).
+ Dạng toán 18. Nguyên hàm – Tích phân (Tính tích phân dựa vào tính chất tích phân).
+ Dạng toán 19. Số phức (Tìm số phức liên hợp).
+ Dạng toán 20. Số phức (Tìm phần thực của tổng của hai số phức).
+ Dạng toán 21. Số phức (Tìm điểm biểu diễn của số phức).
+ Dạng toán 22. Hệ Oxyz (Tìm tọa độ hình chiếu của điểm lên mặt phẳng tọa độ).
+ Dạng toán 23. Hệ Oxyz (Tìm tọa độ tâm mặt cầu).
+ Dạng toán 24. Phương trình mặt phẳng (Tìm tọa đọ véc tơ pháp tuyến).
+ Dạng toán 25. Phương trình đường thẳng (Tìm tọa độ điểm thuộc đường thẳng đã cho).

+ Dạng toán 26. Quan hệ vuông góc trong không gian (Tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng).
+ Dạng toán 27. Cực trị của hàm số (Tìm số điểm cực trị khi biết bảng biến thiên).
+ Dạng toán 28. GTLN và GTNN (Tìm GTLN – GTNN của hàm số trên đoạn).
+ Dạng toán 29. Logarits (Biểu diễn các tham số trong biểu thức Logarits đơn giản).
+ Dạng toán 30. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành).
+ Dạng toán 31. Bất phương trình Mũ – Logarits (Giải Bphương trình Mũ).
+ Dạng toán 32. Mặt Nón – Trụ – Cầu (Tính diện tích xung quanh hình nón ).
+ Dạng toán 33. Nguyên hàm – Tích phân (Nhận dạng tích phân khi đổi biến).
+ Dạng toán 34. Ứng dụng tích phân (Tính diện tích hình phẳng).
+ Dạng toán 35. Số phức (Tìm phần ảo của tích hai số phức).
+ Dạng toán 36. Số phức (Phương trình bậc hai với hệ số thực).
+ Dạng toán 37. Phương trình đường thẳng trong Oxyz (Tổng hợp liên quan đường thẳng và mặt phẳng).
+ Dạng toán 38. Phương trình đường thẳng trong Oxyz (Lập phương trình đồ thị qua hai điểm).
+ Dạng toán 39. Tổ hợp – Xác suất (Tính xác suất biến cố).
+ Dạng toán 40. Khoảng cách (Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau).
+ Dạng toán 41. Tính đơn điệu của hàm số (Tìm m để hàm số đồng biến trên R).
+ Dạng toán 42. Hàm số Mũ – Hàm số Logarits (Bài toán thực tế).
+ Dạng toán 43. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Nhận dạng các hệ số của hàm phân thức khi biết bảng biến thiên).
+ Dạng toán 44. Khối Nón – Trụ – Cầu (Bài toán thực tế tính thể tích của khối trụ).
+ Dạng toán 45. Nguyên hàm – Tích Phân (Tính tích phân hàm ẩn).
+ Dạng toán 46. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Tìm số nghiệm của phương trình liên quan đến sinx khi biết bảng biến thiên).
+ Dạng toán 47. Hàm số Mũ – Logarits (Tìm GTLN – GTNN của biểu thức hai ẩn phụ thuộc vào biểu thức mũ – logarits).
+ Dạng toán 48. GTLN – GTNN (Tìm GTLN – GTNN của hàm phụ thuộc tham số trên đoạn).
+ Dạng toán 49. Thể tích khối đa diện (Thể tích khối đa diện cắt ra từ một khối khác).
+ Dạng toán 50. Phương trình Mũ – Logarits (Tìm số ẩn hoặc mối liên hệ giữa các ẩn trong phương trình Logarits chứa hai ẩn).

DOWNLOAD