Giới Thiệu

Tra Đáp Án là một website chia sẻ tài liệu, đáp án

Mục tiêu: Với nhu cầu học tập và tìm hiểu kiến thức của mọi người thì trang web Tra Đáp Án đã được thành lập. Với mục tiêu là nơi tìm kiếm, chia sẻ tài liệu học tập miễn phí cho mọi người.

Trang web http://tradapan.net/ chỉ chia sẻ tài liều học tập, ebook học tập cho nhưng người muốn được học tập mà chưa có điều kiện mua sách. Chúng tôi luôn khuyến khích độc giả nếu có điều kiện nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.

Các bài viết là những kiến thức đã được học tập và tìm tòi được các thành viên viết, biên tập tập.