Sách giáo khoa Địa Lý lớp 10

Sách giáo khoa Địa Lý lớp 10
Sách giáo khoa Địa Lý lớp 10

Giới thiệu: Sách giáo khoa Địa lí 10 bao gồm 2 nội dung chính là: Địa lí tự nhiên và Địa lí kinh tế – xã hội.

– Phần Địa lí tự nhiên: Học sinh sẽ được tìm hiểu kiến thức về bản đồ, Vũ trụ, các hệ quả sự vận động của Trái Đất, cấu tạo bên trong Trái Đất và đặc điểm các quyển, các quy luật của lớp vỏ địa lí.

– Phần Địa lí kinh tế – xã hội: cung cấp những kiến thức chung về dân cư như dân số, phân bố dân cư và các hình thức quần cư; các loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trên thế giới (nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại,…), cuối cùng là mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.

TẢI TÀI LIỆU

#tradapan


Warning: A non-numeric value encountered in /home/otcwszhx/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353