Toán 12 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 4: Số Phức

Tradapan.net xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 4: Số phức, với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập một cách hiệu quả môn Toán. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo

Bài 1 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số thực?

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 4

Bài 2 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số ảo?

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 4

Bài 3 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

(A). i1977 = -1

(B). i2345 = i

(C). i2005 = 1

(D). i2006 = -i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có: i(4k+r)=ir (với k, r ∈ N)

2345=4k+1=>i2345=i

Bài 4 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

(A). (1-i)8=-16

(B). (1+i)8=16i

(C). (1+i)8=16

(D). (1+i)8=-16i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có: (1+i)8=[(1+i)2 ]4=(2i)4=24 i4=24=16

Bài 5 (trang 144 SGK Giải tích 12): Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

(A). z ∈ R

(B). |z| = 1

(C). z là số thuần ảo

(D). |z| = -1

Lời giải:

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 4

Bài 6 (trang 144 SGK Giải tích 12): Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Mô đun của số phức z là một số thực

B. Mô đun của số phức z là một số phức

C. Mô đun của số phức z là một số thực dương

D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giả sử cho số phức z = a + bi, mô đun của z là |z|=√(a2+b2)≥0

Số 0 là số phức có mô đun bằng 0.|0+0i|=0.

Trên đây Tradapan.net đã tổng hợp được nội dung Toán 12 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 4: Số Phức. Chúc các bạn học tập tốt môn Toán và thành công.

Tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan