Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Câu 1 (trang 192 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Nguồn gốc và lịch sử phát triểnĐặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập
a, Tiếng Việt thuộc:+ Họ: ngôn ngữ Nam Á- Dòng: Môn- Khơ me- Nhánh: Việt – Mườngb, Các thời kì phát triển:- Thời kì dựng nước- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc- Thời kì độc lập, tự chủ phong kiến- Thời kì Pháp thuộc- Thời kì sau CM tháng Tám đến naya, Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết, về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc các yếu tố cấu tạo từ.b, Từ không biến đổi hình tháic, Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

Câu 2 (trang 193 sgk ngữ văn 12 tập 2)

PCNN Sinh hoạtPCNN Nghệ thuậtPCNN Chính luậnPCNN Báo chíPCNN Khoa họcPCNN Hành chính
Thể loại văn bản tiêu biểu– Dạng lời nói độc thoại, đối thoại- dạng viết (nhật kí, thư từ, hồi kí…)- Lời nói tái hiện (tác phẩm văn học)– Ca dao, vè, thơ…- Truyện, tiểu thuyết, kí…– Cương lĩnh, tuyên ngôn- xã luận- báo cáo, tham luận, phát biểu hội nghị…– Bản tin- phóng sự- tiểu phẩm- phỏng vấn- quảng cáo– Chuyên luận, luận văn, luận án- sách giáo khoa, giáo trình- sách khoa học– nghị định, thông tư, thông cáo, chỉ thị, quyết định- giấy chứng nhận, văn bằng chứng chỉ

Câu 3 (trang 193 sgk ngữ văn 12 tập 2)

PCNN Sinh hoạtPCNN Nghệ thuậtPCNN Chính luậnPCNN Báo chíPCNN Khoa họcPCNN Hành chính
Các đặc trưng cơ bản– Tính cụ thể- Tính hàm súc- Tính cá thể– Tính hình tượng- Tính truyền cảm- Tính cá thể hóa– Tính thông tin- Tính thời sự- Tính sinh động hấp dẫn– Tính công khai- Tính chặt chẽ- Tính truyền cảm– Tính trừu tượng, khái quát- Tính lí trí, logic- Tính phi cá thể– Tính khuôn mẫu- Tính minh xác- Tính công vụ

Câu 4 (trang 193 sgk ngữ văn 12 tập 2)

– Văn bản a sử dụng phong cách ngôn ngữ khoa học nên văn phong thể hiện tính trừu tượng, lý trí, logic, tính phi cá thể

– Văn bản b viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên mang tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa

Câu 5 (trang 194 sgk ngữ văn 12 tập 2)

a, Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính

b, Đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản:

+ Từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều thuật ngữ, từ thường gặp trong ngôn ngữ hành chính như: quyết định, căn cứ, luật, nghị định 299/ HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành quyết định này

+ Về câu: các kiểu câu thường theo motip chung: UBND thành phố Hà Nội căn cứ… xét đề nghị… quyết định…

+ Về kết cấu: Phần đầu có tiêu ngữ, cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm, tên quyết định

– phần chính: nội dung quyết định

– Phần cuối: chữ kí, họ tên, nơi nhận

c, Tin ngắn: Vào sáng ngày 12/11, bà Trần Thị Tâm Đan thay mặt UBND thành phố HN đã kí quyết định thành lập bảo hiểm Y tế Hà Nội. Quyết định này nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức phòng ban để các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.

TÀI LIỆU 1

——————————-

Tổng hợp soạn văn 12 đẩy đủ, súc tích nhất

Xem thêm tài liệu hay tại Tradapan.net