Sunday, August 14, 2022
HomeLớp 4Khoa học 4Soạn văn kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 9 tập 2

Soạn văn kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 9 tập 2

Giải pháp hướng dẫn video

Lựa chọn câu trả lời để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Giải pháp hướng dẫn video

NỘI DUNG CƠ BẢN BẢN CẦN CHÚ Ý

1. Phần Đọc – hiểu văn bản

– Văn nghị luận

– Thơ hiện đại

– Truyện hiện đại

– Hiện đại

2. Phần Tiếng Việt

– Cung cấp công cụ kiến ​​thức có thể: Khởi ngữ, Các thành phần phân biệt, Liên kết câu và liên kết đoạn văn, Nghĩa tường minh và chức năng ý…

– Thực hiện nhận diện thành phễu câu, liên kết phép, đoạn văn liên kết, hàm ý của câu trong văn bản.

– Nội dung thực hành vận dụng được học khi viết bài làm văn.

3. Văn bản làm việc phần

a, Nghị luận xã hội: nghị luận về công việc, hiện tượng đời sống, một vấn đề tư tưởng, đạo lý.

b, Continue learning and rèn luyện một số tri thức và kỹ năng làm cao hơn so với các lớp dưới, tập trung hình thành rèn luyện kỹ năng như phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá.

Ngoài ra, một số văn bản hành chính – dịch vụ: Biên bản, hợp đồng, Thư chúc mừng và thăm hỏi.

Phần II

Giải pháp hướng dẫn video

The ÔN FILE VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1.  ôn tập

a. Phạm vi

– Chính: Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – Tập 2.

– Ngoài ra: Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – Tập 1, Sách giáo khoa Ngữ văn 6, 7, 8 tập 1 – tập

b.

– Nội dung ôn tập: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật.

– Đọc hiểu kiến ​​thức: biện pháp tu từ, phương thức biểu đạt, tiếng Việt.

2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

– Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

– Cấu trúc 2 phần: 40% – 60% hoặc 30% – 70%.

– Đánh giá đọc hiểu kiến ​​thức và văn bản thiết lập nhóm khả năng.

xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments