Thursday, August 18, 2022
HomeTài liệu ôn thi học sinh giỏi địa lý lớp 10

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi địa lý lớp 10

 

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi địa lý lớp 10

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

A.  ĐỊA
LÍ TỰ NHIÊN

I.CHỦ
ĐỀ KHÍ QUYN:
Câu 1. Hãy nêu thành phần và vai trò của không khí?
– Thành phn: Gm: Khí Nitơ 78,1%, khí oxi 20,43%, hơi nước và các khí khác 1,47%.
+ Cung cấp ôxi và các khí khác cần thiết cho sự sống
+ Là nơi diễn ra các hiện tượng khí hậu, thời tiết… cần thiết cho ssống
+ Là nơi diễn ra vòng tuần hoàng nước, điều kiện sống ca con người
+ Bảo vệ sinh vật, con người trên Trái Đất. Tng ôzôn ngăn cản các tia tử ngoại,
tia cc tím xuống lớp vỏ Trái Đất, ngăn cn sự phá hoại của các thiên thch.
+ Khuếch
tán âm thanh, phản hồi sóng vô tuyến điện, điều hòa khí hu, màu sắc.
Câu 2. Hãy cho biết ở mỗi bán cầu có bao nhiêu khi khí? Đặc điểm của từng khối khí? Cho biết tên gi cụ thể của các kiu khối khí sau: Ac, Pc, Tm. Vì sao tính cht của
các khối khí thưng không ổn định?
– Tùy theo vĩ độ và b
mặt
Trái Đt là lục địa hay đại dương mà hình thành các khối khí
khác nhau.
– Ở mối bán cầu có
4 khối khí chính:
+ Khối khí địa cc rất lạnh, kí hiệu A.
+ Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu P
+ Khối khí chí tuyến rt nóng, kí hiệu
là T
+ Khối khí xích đo nóng m, kí hiệu là E
– Tên gọi các kiểu khối khí sau: Ac, Pc Tm
+ Ac: địa cc lục địa (khô)
+ Pc: ôn đới lục địa
+ Tm: chí tuyến hải
dương (m).
– Tính chất của các khi khí không ổn đnh vì:
+ Các khối khí không đng yên mà luôn dịch chuyển theo chuyển động biểu kiến của Mặt
Trời.
Trong quá trình dịch chuyển, nó ma sát với bề mặt đm và bị biến tính.

 

+ Các khối khí hoạt đng lấn đy và tranh chp nhau, trong quá trình đó có sự trao đổi
nhiệt m với nhau làm biến đổi tính chất của chúng.

 nhóm idialy.HLT.vn 

 

Xem thêm tài liệu ôn thi học sinh giỏi: Tại Đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments