Saturday, August 13, 2022
HomeLớp 12Sinh Học 12Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp động vật ăn cỏ sống ở Châu Phi

B. Tập hợp những cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu

C. Tập hợp cá trắm đen sống ở Hồ Tây

D. Tập hợp chim sống ở vườn quốc gia Xuân Thủy

Đáp án C

Giải chi tiết:

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

Ví dụ C là quần thể sinh vật (loài cá trắm đen sống ở Hồ Tây), các ví dụ khác đều gồm nhiều loài sinh vật

→ Đáp án C

A sai → Vì có có rất nhiều loài động vật ăn cỏ mà không chỉ rõ loài động vật gì

B sai → Vì có rất nhiều loài cỏ mà không chỉ rõ là loài cỏ gì

C Đúng → Vì tập hợp cá trắm sống ở Hồ Tây → đã nói rõ là loài cá trắm đen

D sai → Vì tập hợp chim đang sinh sống ở vườn quốc gia Xuân Thủy không nói cụ thể loài chim gì

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments